​לא ניתן לפספס את המגדלים שצצים עכשיו במשולש שבין "מתחם הבורסה" מתחם עזריאלי וגבעתיים  רמת גן וגבעתיים וכן באזורים אחרים רבים באזור המרכז ובחרנו להביא בפניכם זווית קצת אחרת – המשמעות הכלכלית האדירה לרשות המקומית.

 

כידוע, כתנאי לקבלת היתר הבנייה נדרשים היזמים לשאת בתשלום אגרות והיטלי פיתוח. בעוד העירייה לא נדרשת לתשתית מיוחדת בגין מגדלים אלו ובהתבסס על כך שהתעריפים נקבעו על סמך תב"עות "רגילות, ללא זכויות בנייה מיוחדות, נוצר מצב שהעיריות מעשירות את קופתן מתשלומי היטלים אלו, אשר מהווה מקור הכנסה של עשרות מיליוני ₪ לעירייה.

 

ערכנו בחינה כללית ולא מחייבת של התשלום שנדרש כל יזם בגין מגדל כאשר התעריפים שונים מעיר לעיר בהתאם לחוקי העזר שלה, והחיוב נגזר מהמכפלה של תעריפים אלו.

 

הנחנו לדוגמא בנין מגורים בן 30 קומות בשטח קומה ממוצע של כ 1,000 מ"ר ברוטו כך שסה"כ בנוי של 30,000 מ"ר (ללא מרתפי חנייה ושטח מסחרי), ומצאנו כי החיוב עבור מגדל כזה הנמצא בתל אביב ישלם היזם כ- 11,500 מיליוני ש"ח, בעוד שמגדל כזה בגבעתיים ישלם כ-10 מיליון ש"ח וברמת גן בכ- 9 מיליון ₪.

 

יצוין כי בחלק מהמקרים אף נדרשים היזמים בעלויות נוספות המוגדרות כ"מטלות יזם", נוסף להיטל השבחה.

 

היטלים אלו משולמים על ידי היזם באופן מלא וללא כל ניסיון לערער על  גובה החיוב, זאת בעיקר בשל התלות בעירייה לצורך קבלת היתר בניה, וכן ברצון שלא "להרגיז" את העירייה ולגרום לעיכובים בבניה וכמו כן בשל חוסר מודעות לאפשרות הפחתת ההיטלים.  

 

נוסף על תשלומים אלו, עם סיום הבנייה צפויה העירייה לתשלומי ארנונה בגין הדירות. לרוב, מאופיינים הדיירים במגדלים אלו כבעלי אמצעים, רווקים או זוגות ללא ילדים כך שהתלות שלהם בהם בעירייה היא מינימלית ולא נדרשת מהעירייה להקצות משאבים מיוחדים לטובתם כגון הקמת גני ילדים ובתי ספר נוספים, הטבות סוציאליות וכו'.

היטלי פיתוח – מגדלים של חיובים בבניה למגורים/ עו"ד ירון נדם

09-8356999

ירון נדם

משרד עורכי דין