פרופיל משרד – עו"ד ירון נדם 

 

מזה כ- 25 שנה הנני עוסק במתן יעוץ במיסוי מוניציפלי – ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, היטלי השבחה – לחברות, גופים ומוסדות במשק הישראלי והכוללים בין היתר בדיקת החיובים, טיפול בהפחתה יעוץ תקציבי ותכנון כלכלי שמטרתו השאת החיסכון עבור הלקוח.

 

הניסיון נרכש בפן המשפטי והכלכלי – יעוץ לחברות מוסדות ורשויות מקומיות בנושאי מיסוי מוניציפאלי, לרבות הכנת חוות דעת, תחשיבים כלכליים וייעוץ שוטף.  טיפול מסוג זה, מחייב הבנה ידע ברמה גבוהה והניסיון הרב שנצבר יחד עם יכולת ניהול מו"מ ויחסי עבודה עם הגורמים הרלוונטיים ברשויות המקומיות הביא להישגים משמעותיים.

 

ברשותנו מאגרי מידע עדכניים והיסטוריים בתחום החקיקה והפסיקה בנוגע למיסוי ברשויות וכן מודלים  מורכבים לביצוע הבדיקה והפקת ממצאים.

 

בקרב הלקוחות קיימות חברות בעלי מאפיינים שונים, בעלי פריסה ארצית רחבה ומול היקף רחב של רשויות מקומיות מולן התמודדנו והשירות המשפטי הניתן כולל גם ייצוג בבתי משפט, ועדות ערר והליכי השגה. בזכות הליכים שנוהלו על ידינו הושגה פסיקה תקדימית ביניהן ניתן למנות את בג"צ ביג שהוביל לקביעת תעריפים מזעריים למשק החשמל הסולארי, פסה"ד בעניין חרחס שקבע כי עיריית תל אביב מפלה נישומים לרעה, וכן פסה"ד בעניין היטל הביוב של מועצה אזורית דרום השרון אשר קבע כי התחשיב הכלכלי שביסוד חוק העזר, נערך שלא כדין

 

בין לקוחותינו בעבר ובהווה ניתן למנות את אינטל, קוקה קולה, חברת חשמל, הסוכנות היהודית, גינדי, מגה אור, ביג מרכזים מסחריים מזרחי ובניו, אפרידר, וחברות רבות נוספות.

 

הנני בעל השכלה כלכלית (תואר ראשון), השכלה משפטית (תואר ראשון) ורישיון עו"ד בישראל. 

 

09-8356999

ירון נדם

משרד עורכי דין