לאחרונה אנו עדים לתופעה רחבה של עשרות רשויות המטילות חיוב חדש – היטל שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) המוטל בד"כ במועד בקשה להיתר בנייה. ברשימה זו ננסה לעמוד על קנקנה של דרישה זו.

על פי פקודת העיריות, רשאית רשות מקומית להטיל חיובים למימון עבודות תשתית ופיתוח שהיא נדרשה בהתקנתה. כך אנו מכירים את היטל הסלילה, הביוב התיעול והמים.

לאחרונה, חוקקו רשויות רבות חוק עזר המאפשר להן  לדרוש חיוב מסוג נוסף – היטל שצ"פ. היטל זה נועד, לגישת הרשויות, לממן את הוצאותיהן בפיתוח תשתיות ציבוריות כגון גנים ציבוריים, שבילי הליכה, רחבות משחק, מתקני כושר ציבוריים וכו'.

היטל שצ"פ יש ויוטל גם בשכונות קיימות וגם בחדשות, אולם התנאי הינו שהוקם שצ"פ חדש בשכונה קיימת ו/או חדשה, כך שניתן לומר שההיטל משולם תוך קיומה של זיקה לשירות שהרשות מספקת לתושב. בדרך זו, כל בעל נכס בעיר, ללא אבחנה בין שכונה קיימת לשכונה חדשה, אשר יש לו זיקת הנאה מפיתוח שצ"פ חדש, משלם ומשתתף באופן יחסי במימון כלל הוצאות השצ"פ.

קיימים שני סוגי שצ"פ:

שצ"פ אקסטנסיבי הינו שצ"פ המהווה חלק מהמערכת הירוקה אך נשאר לרוב במצבו הטבעי או ברמת פיתוח נמוכה, ולפיכך אינו חלק מהמערכת הנורמטיבית של השצ"פים. המדרג הקיים בשטחים אלו מובנה עפ"י המיקום, התנאים הטופוגרפיים של הקרקע והקרבה בפועל לשטחי המגורים.

שצ"פ אינטנסיבי הינו שצ"פ נורמטיבי הכולל ריהוט גן, פרגולות, מתקני משחק, נטיעות, התווית שבילים, רחבות וכדו'. השצ"פ מצוי במרחק הליכה סביר משכונות מגורים ובנגישות נוחה.

החיוב בהיטל שצ"פ נעשה בגין השטח הבנוי ושטח הקרקע במעמד הוצאת היתר בניה, בין אם מדובר בבניה חדשה ובין אם תוספת לבניה קיימת. החיוב מחושב לפי שטח הבניה והקרקע של אותו הנכס, תעריף ממוצע של חיוב בהיטל שצ"פ עבור רכיב הבנין והקרקע מגיע לעשרות ₪ עבור כל מ"ר. כלומר, היטל שצ"פ עבור דירה בגודל של 100 מ"ר יגיע לאלפי ₪. 

היטל השצ"פ אם כן, הינו נטל נוסף ומשמעותי על עלויות הבניה והמיסוי העירוני. עולה השאלה, מה ההבדל בין היטל השצ"פ לבין היטל ההשבחה שגם הוא מיועד לצורך מימון של הקמת מבנים ציבוריים ולצורך פיתוח מקרקעין "לצרכי ציבור" (המוגדרים בחוק, בין היתר, כדרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שטחי חניה, מקלטים ומחסים ציבורים וכדומה).

קיים חשש, שכסף זה אשר יזרום לידיהן של הרשויות המקומיות עלול להביא את ראשי הרשויות ליצירת פרויקטים מגלומניים על גבם של התושבים והיזמים שיצטרכו לשאת בנטל המימון של פרויקטים אלו.

שאלה נוספת שמעורר ההיטל, הוא היעדר הזיקה הנדרשת שבבסיס חיוב בהיטלים, בין השירות שניתן לבעל הנכס לבין עלות פיתוחם של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נשוא החיוב. כלומר, לא מתקיימת זיקת הנאה "קלאסית" של הנכס מהתשתית הציבורית, כמו למשל כביש המוביל לנכס או מערכת ביוב שמסלקת את שפכיו, דבר אשר עשוי להטיל צל כבד על חוקיות ההיטל.  

היטלי פיתוח – היטלים בשצ"פ קצף / עו"ד ירון נדם

09-8356999

ירון נדם

משרד עורכי דין