תחומי עיסוק

צוואות, יפוי כח מתמשך

צוואות

"דרך המלך" בחלוקת ירושה היא לפי חוק באופן בו בן/בת הזוג זכאית למחצית הירושה והילדים זכאים למחצית האחרת.

 

מטרת עריכת צוואה היא כאשר המוריש מבקש לקבוע כי הירושה תחולק באופן אחר בין היורשים, בדרך ובחלוקה שנקבעת על פי רצון המוריש. ניתן לערוך צוואה באמצעות מספר דרכים - צוואה בכתב יד, בו המצווה עצמו כותב בכתב ידו צוואה; צוואה בפני עדים, הנערכת בכתב והחתימה מתועדת בפני שני עדים; צוואה בפני רשות, הנעשית כאשר המצווה אומר בעל פה בפני אדם שמוסמך לכך; צוואה בעל פה, כאשר אדם נמצא על ערש דווי והוא מצווה בעל פה בפני שני עדים כיצד לחלק את עיזבונו. 

 

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא הענקת סמכות לאדם אחר אשר יפעל במקומנו ובשמנו בכל העניינים שהוא יוסמך להם, במקרה בו הממנה אינו כשיר לפעול. תחומי המינוי יכולים להיות רכושיים (חשבונות בנק, ניהול נכסים וכו'), עניינים אישיים ועניינים רפואיים. היות ואין אנו יודעים מה צופן יום, חשוב כבר, כאשר אנו כשירים ובעלי דעה צלולה, למנות אדם אחד או יותר אשר יהיה מוסמך לפעול במקומנו כאשר לא נוכל לעשות זאת עוד.

עו"ד ירון נדם הוא בכל הכשרה משפטית והסמכה לערוך יפוי כח מתמשך.

 

מיסוי מוניציפלי

 

מיסוי מוניציפלי כגון ארנונה, היטלי פיתוח, היטלי השבחה הוא מס המוטל על ידי רשויות מקומיות בישראל והמהווה אחד ממקורותיהן הכספיים העיקריים לצורך מימון השירותים הניתנים על ידם.

 

ארנונה מוטלת על נכסים מסוג "בניין" ומסוג "קרקע" והיא מחושבת כמכפלת התעריף בשטח הנכס. התעריף נקבע בעיקר לפי מספר השימוש שנעשה בנכס, אך ישנן רשויות מקומיות שגם מתחשבות בפרמטרים נוספים כגון הקומה בה הוא מצוי, החומרים ממנו הוא עשוי ושנת הבניה והחייב בארנונה הוא המחזיק בנכס.

 

אגרות והיטלי פיתוח הם סוג של תשלום חובה המוטל על בעלים של נכס בעת: (1) אישור בקשה להיתר לבניה (לרבות בניה ללא היתר) (2) ביצוע עבודות תשתית המשרתות את הנכס. קיימים מספר היטלים והעיקריים בהם הם: סלילה (כביש ומדרכה); תיעול (ניקוז מי גשמים); היטל ביוב ואגרת צנרת מים והחיוב (כאשר אין לצד הרשות המקומית תאגיד מים וביוב, המחייב בהתאם לכללי "דמי הקמה").

 

לאחרונה, רשויות רבות קבעו היטל חדש – היטל שצ"פ  - היטל שטחים ציבוריים, המיועד להוות עבורן מקור מימון לפיתוח גינות ציבוריות, מגרשי משחקים ועוד. היטל זה שנוי במחלוקת בין משום קרבתו הרעיונית להיטל השבחה ובין משום שהוא מוטל רק חלק מהמשתמשים בתשתיות.

 

מסחרי

 העולם העסקי מייצר הזדמנויות ושיתופי פעולה במגזר העסקי. אנחנו כאן בכדי להעניק לך את התמיכה המשפטית היוצרת את ההזדמנות ושומרת על האינטרסים שלך וכן ליווי שוטף של הפעילות.

 

 

עסקאות מכר מקרקעין

המשרד מתמחה בייצוג טיפול ויעוץ בעסקאות מכר מקרקעין מסוג דירות מגורים, נכסים מסחריים, מגרשים  לרבות יעוץ וטיפול בשומות מס שבח. לצוות המשרד ניסיון רב ועשיר בכל סוגי העסקאות.

 

09-8356999

ירון נדם

משרד עורכי דין